За да влезете в системата, моля, изберете правилно населеното място, в което сте дали проба за провеждане на медико-диагностични изследвания. Ако срещате затруднения при влизане в системата, моля, обърнете се за съдействие на електронна поща info@ramuslab.com или се обадете на телефон
02/ 943 11 96.

Лабораторията дава възможност да проверите вашият резултат предварително! Проверката на резултата дава предварителна информация. За да имате валиден медицински документ трябва да вземете вашият оригинален резултат с подпис на лекар, отговорен за качеството на анализа и печат от лабораторията.

Вашето мнение и препоръка са изключително важни за нас!

София

Благоевград

Бургас

Варна

Велико Търново

Враца

Гaброво

Кърджали

Ловеч

Плевен

Пловдив

Разград

Русе

Стара Загора

Ямбол

Общ вход за лекари

Study